- SERWIS GWARANCYJNY
  I POGWARANCYJNY
- SPRZEDAŻ I DOSTAWA
- URUCHOMIENIA I INSTALACJE
- KONSERWACJE I PRZEGLĄDY   OKRESOWE
- USUWANIE USTEREK I NAPRAWY
- EKSPERTYZY TECHNICZNE
- SZKOLENIA I KONSULTACJE
- DORADZTWO TECHNICZNE
- SPRZEDAŻ I DOSTAWA
- PROJEKTY SIECIOWE
- WDROŻENIA
- KONFIGURACJA SYSTEMÓW
- KONSERWACJE PRZEGLĄDY
- MODERNIZACJA SPRZĘTU
- DIAGNOSTYKA
- POMOC TECHNICZNA
- KONSULTACJE I SZKOLENIA
- PROJEKTY WDROŻENIOWE
- DORADZTWO W DOBORZE SPRZĘTU
  I OPROGRAMOWANIA
- KONFIGURACJA SPRZĘTÓW
- SPRZEDAŻ I DOSTAWA
- POMOC TECHNICZNA
- PRZEDŁUŻANIE, WZNAWIANIE   LICENCJI
- DZIERŻAWA
- LEASING
- AUDYTY
- PROJEKTY
- POMOC TECHNICZNA HOT-LINE
- UMOWY SERWISOWE